Njofohen të gjith studentët që do të hyjnë në provimin e Anatomisë Patologjike

se ky provim do të mbahet më datë 21.04.2011
në ora 10:00
Arsyeja për mos mbajtjen e provimit të dielën me datë 17.04.2011 është se Fiziologjia
do të mban provim më 16 dhe 17.04.2011