Njoftohen dekanët dhe stafi akademik se duke filluar  nga data 16.11.2015 do të bëhet monitorimi i rregullshmërisë së mësimdhënies nëpër të gjitha njësitë akademike.  Komisionet, me rastin e monitorimit   do të  përgatisin raport me shkrim  i cili do të publikohet në web-faqen e UP-së, kurse për gjetjet eventuale do të merren masa në përputhje me dispozitat e Rregullores për të ardhura personale.