Njoftohen absolventët e Fakultetit të Mjekësisë se provimi Përfundimtarë për degën MP do të mbahet më datë 30/12/2015 në ora 13.00, për degën e Farmacisë do të mbahet më datë 30/12/2015 në ora 11.00. Ndërsa për degën e Stomatologjisë në ora 10.00 Provimi mbahet në lokalet e Dekanatit.