Njoftohen studentët e Stomatologjisë dhe Mjekësisë së Përgjithshme se Tërheqja e shortit për lëndën e Pediatrisë do të mbahet më datën 19.05.2011 në ora 9.00 Provimi do të mbahet në Amfiteatrin e Pediatrisë.