Ligjëratat dhe ushtrimet nga lënda e Gjuhës shqipe do të mbahen që nga e hëna, më 21.11.2011, sipas këtij orari:

• Dega: Mjekësi e Përgjithshme
Viti I
Semestri I (dimëror) – viti akademik 2011-2012
Salla: Amfiteatri në DEKANAT

Grupimi 1

E hënë: 9:50 – 10:35 dhe 10:40 - 11:25

Grupimi 2

E mërkurë: 11:40 – 12:25 dhe  12:40 – 13:25

• Dega: Stomatologji
Viti I
Semestri I (dimëror) – viti akademik 2011-2012
Salla: II DEKANAT (kati I)

E hënë: 8:00 – 8:45 dhe 8:50 – 9:35

• Dega: Farmaci
Viti I
Semestri I (dimëror) – vitit akademik 2011-2012
Salla: Neurologji

E premte: 9:45- 10:30