Njoftohen studentët e Mjekësisë së Përgjithshme se provimi nga lënda e Dermatovenerologjisë për afatin e Majit do të mbahet për:

1 Mjekësi të Përgjithshme më datën 23,24 / 05 / 2011
2 Stomatologji më datën 25 / 05 / 2011
3 Farmaci më datën 26 / 05 / 2011

Provimi mbahet në klinikën e Dermatovenerologjisë nga ora 9.00