Orari i provimeve për absolvent për afatet e Tetorit dhe Nëntorit. Studentet kanë të drejtë t'i paraqesin 2 provime. Paraqitja e provimeve bëhet prej datave 15 Tetor deri me daten 19 Tetor respektivisht 15 Nëntor deri me datën 20 Nëntor.

Orari i provimeve për absolvent kliko këtu