Njoftohen studentët të cilët janë transferuar nga Universitet tjera, në Universitetin e Prishtinës Fakultetin e Mjekësise se aplikimi online bëhet përmes Linkut:

https://notimi.uni-pr.edu/AplikimiMeIndex.aspx

Pasi te perfundoni me aplikimin duhet të paraqiteni në zyrën e TI-së, pran Fakultetit të Mjekësisë, për të bërë Fotografimin për ID.

 Me rastin e paraqitjese për fotografim ju duhet të sillni me vete Vendimin për transfer dhe Letërnjoftimin.