Te nderuar Profesorë dhe Asistentë,

 

Ministria e Punëve të Jashtme të Tajvanit, me qëllim të inkurajimit të ekspertëve dhe dijetarëve të huaj në të gjithë botën për të kryer hulumtime në universitetet apo institutet hulumtuese të Tajvanit si dhe me qëllim të promovimit të partneriteteve dhe bashkëpunim të dyansm,  ofron bursa hulumtimi.

Koha për aplikim është prej 1 maj deri më 30 Qershor

Aplikoni online në: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx

Për më shumë informacione shihni dokumentet e bashkëlidhura në gjuhën shqipe dhe angleze.
ENG_Taiwan_Fellowship.doc
Shqip_Taiwan_Fellowship.doc