Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Agon Mekaj me datën 14.10.2016 në ora 14.00 në dekanat, e mbron tezën e doktoratës, me titull:” Hulumtimi krahasues në mes të efektit të Acidit hialuronik dhe Takrolimus – it në regjenerimin e nervit ishiadik pas riparimit kirurgjik në lepuj”.

Para komisionit:

1.Prof.Dr.Cen Bytyqi – kryetar,
2.Prof.Dr.Suzana Manxhuka - Kërliu – anëtar,
3.Prof.Asoc.Dr.Ridvan Alimehmeti– anëtar