Njoftohen studentët e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidatja Shqiponja Behrami PT me datën 31.05.2016,do të bejnë mbrotjen publike të punimit të diplomë Master, Menaxhment shëndetësor me titull:  “Roli i menaxherit në vlerësimin e perfomancës me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve rehabilituese në fiziatri".

Mbrojtja bëhet në Fakultetitn e Mjekësisë me dat.31.05.2016 në ora 11.00.