Njoftohen studentët e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidatet Samire Deliu PT dhe Njomza Jusaj PT me datën,do të bejnë mbrotjen publike të punimit të diplomë Master, Menaxhment shëndetësor me titull:“ Terapia fizikale në aftësimin motorik dhe zvogëlimin e paraqitjes së lëvizjeve kompenzuese te fëmijët me sindrom DOWN«.

Mbrojtja bëhet në Fakultetitn e Mjekësisë me dat.25.04.2016 në ora 11.00  .