Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Linda (Jashar) Dula me datën 10.06.2016 në ora 11.00 në dekanat, e mbron tezen e doktoratës, me titull:”Ndikimi i llojit të retencionit të protezave parciale të skeletuara në dhëmbët retinues dhe efikasiteti i përtypjes”.

Mbrojtja bëhet para komisionit:

1.Prof.Asoc.Dr.Gloria Staka - kryetar,

2.Prof.Ass.Dr.Teuta Pustina - anëtar,

3.Prof.Dr.Fejzi Keraj – anëtar

Mbrojtja bëhet në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë.