Njoftohen të interesuarit se me datën: 06/05/2016 në ora 11.00 në dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë, Ass.Dr.Astrit Hamza mbron tezën e doktoratës, me titull: ”Ndikimi i inhibitorëve  selektiv Ciklooksigjenazë-2 në mikroqarkullim dhe funksion të zorrëve të holla pas resekcionit të mëlqisë.

Mbrojta bëhet para komisionit në përbërje :

1. Prof.Asoc.Dr.Mehmet Maxhuni - kryetar,

2. Prof.Ass.Dr.Burim Neziri - anëtar,

3. Prof.Asoc.Dr.Arben Beqiri– anëtar