Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë se afati për paraqitje të provimeve fillon nga data
06/11/2015 dhe zgjatë deri më 13/11/2015 deri kur është i hapur edhe SEMS.

Provimet e afatit të nëntorit mbahen nga data 21.11.2015-27.11.2015.

Studentët mund të paraqesin vetëm një provim siç është përcaktuar me Vendimin e Senatit nr.2/792 të datës 8.12.2014.

Studentët duhet të kenë të regjistruar vitin shkollor 2015/2016.

Mësimi i humbur gjatë periudhës së provimeve për afatin plotësues të nëntorit 2015, do të kompensohet prej datës 16/01/2016 dheri më 22/01/2016.