Njofttohen të gjithë studentet se paraqitja e provimeve online (SEMS) për afatin e Janarit 2015  do të bëhet me datën
19 dhe 20/ 01/ 20015