Ju informojme se nga 1.11.2015 – 31.10.2016 Universitetit te Prishtines ju eshte lejuar qasja ne platformen e burimeve elektronike EBSCO. 
Kjo qasje eshte mundesuar fale kontrates se nenshkruar ne mes MASHT dhe konsorciumit EBSCO. 
Permes platformes EBSCO, personelit akademik, administrativ dhe studenteve te Universitetit te Prishtines do ju lejohet qasje ne 14 burime te ndryshme te informacioneve akademike dhe shkencore, si:

1.)   Academic Search Premier

2.)   Business Source Premier

3.)   Regional Business News

4.)   MasterFILE Premier

5.)   Newspaper Source,

6.)   Health Source: Nursing/Academic Edition

7.)   Health Source: Consumer Edition

8.)   ERIC

9.)   MEDLINE

10.) Library Information Science & Technology Abstracts

11.) GreenFILE

12.) European Views of the Americas: 1493 to 1750

13.) American Doctoral Dissertations 1933 -1955

14.) eBook Academic Subscription Collection

 
 
Per te pasur qasje ne platforme EBSCO, klikoni ne linkun:

Pas hapjes se linkut, ju lutem, vendosni numrin identifikues dhe fjalekalimin ne hapsirat e dedikuara:
 
User ID: Prishtina2015
Password: ebsco2016