Njoftohen të gjithë studentet se afati për regjistrimin e semestrit shtyhet deri të premten  me datë 26.02.2016 në ora 16:00 për studentet që nuk kanë arritur ti kryejnë procedurat e regjistrimit.

Duke pasur parasysh se një numër i madh i studentëve kanë pasur probleme teknike dhe kanë mbetur pa e regjistruar semestrat deri në ditën e fundit të afatit me leje të Sekretarit të Përgjithshëm të UP-së z. Esat Kelmendi dhe me pëlqimin e kryesuesit të KD-së Prof. dr. Ismet Salihu, afati  për regjistrim të Semestrit shtyhet deri të premten me datë 26.02.2016 në ora 16:00.