Njoftohen të gjithë studentët të cilët nuk kanë regjistruar se regjistrimi i semestrit do të bëhet perfundimisht deri me 08/04/2016. Pas kësaj date nuk do të ketë më shtyrje të afatit të regjistrimit të semestrit.