​Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjegjësisht Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë ka shpallur konkursin ( faza e dytë ) për projekte të vogla shkencore, për më shumë informata shikoni linkun: 

http://masht.rks-gov.net/konkurs "