Orari Ligjëratave dhe Ushtrimeve i përmirsuar sipas drejtimeve


Mjekësi e përgjithshme

Orari_MP_I-V.pdf
Orari_MP_VI.pdf

Stomatologji

Orari_Stomatologji_I.pdf
Orari_Stomatologji_II_VI.xlsx

Farmaci

Orari_Farmaci_I_V.pdf
Orari_i_ushtrimeve_Farmaci_viti_III.pdf
Orari_i_ushtrimeve_Farmac_vitin_IV.pdf

Fizioterapi

Orari_Fizioterapi_I_III.pdf

Infermieri

Orari_Infermieri_I_III.pdf

Mami

Orari_Mami_I_II.pdf