Orari i ligjëratave, ushtrimeve dhe listat  e studentëve për vitin akademik 2014/15 semestri veroreMjekësi e përgjithshme

Orari
Orari_MP_viti_I_deri_V.pdf
Orari_MP_viti_VI.pdf

Listat e studentëve
Grupet_MP_viti_I.xls
Grupet_MP_viti_II.xls
Grupet_MP_viti_III.xls
Grupet_MP_viti_IV.xls
Grupet_MP_viti_V.xls
Grupet_MP_viti_VI.xls

Stomatologji

Orari
Orari_STOM_viti_I_.pdf
Orari_STOM_viti_II_deriVI.xls

Listat e studentëve
Grupet-__STOM_viti_I.xls
Grupet-__STOM_viti_II.xls
Grupet-__STOM_viti_III.xls
Grupet-__STOM_viti_IV.xls
Grupet-__STOM_viti_V.xls
Grupet-__STOM_viti_VI.xls


Farmaci

Orari
Orari_FARMACI_viti_I_deri_V.pdf

Listat e studentëve
Grupet_Farmaci_2014-2015.xls


Fizioterapi

Orari
Orari_FIZIOTERAPI_viti_i_I_deri_III.pdf

Listat e studentëve
Grupet_Fizioterapia_2014_2015.xls


Infermieri

Orari
Orari_INFERMIERI_viti_I_deri_III.pdf

Listat e studentëve
Grupet_Infermieri_viti_I.xls
Grupet_Infermieri_viti_II.xls
Grupet_Infermieri_viti_III.xls


Mami

Orari
Orari_MAMI_viti_I_deri_III.pdf

Listat e studentëve
Grupet_Mami_2014_2015.xls