Më poshtë mund të gjeni oraret e ligjeratave për të gjitha drejtimet per semestrin veror 2011/12

MP Orari i Ligjeratave Viti i I - Sem veror 2011/12

MP Orari i ligjeratave viti i II- Sem voror 2011/12

MP Orari i ligjeratave viti i III- Sem voror 2011/12

MP Orari i ligjeratave viti i IV- Sem voror 2011/12

MP Orari i ligjeratave viti i V- Sem voror 2011/12

MP Orari i ligjeratave viti i VI- Sem voror 2011/12


Stomatologji orari i ligjeratave viti i I - semestri veror 2011/12

Stomatologji orari i ligjeratave viti i II , III , IV , V - semestri veror 2011/12Farmaci orari i ligjeratave viti I , II , IV - sem veror 2011/12


Fizioterapi Orari i ligjeratave viti I - sem veror 2011/12

Fizioterapi Orari i ligjeratave viti II - sem veror 2011/12

Fizioterapi Orari i ligjeratave viti III - sem veror 2011/12Orari Infermieri-Semestri veror-2011-2012

Orari Mami Semestri veror-2011-2012