Orari për programin mësimor shtesë për biologët e drejtimeve Biologji Aplikative dhe Biokimik-Fiziologjik

kliko këtu