Pedagoget e Fakulteit te Mjekesise, Prof.dr. Muharrem Jakupaj dhe Dr.sc. Ramadan Sopi, asistent,

po marrin pjesë në Konferencen Shkencore Ndërkombëtare "Experimental Biology 2011"  nga 9-13 Prill 2011, në Washington D.C, SHBA. Në këtë Konference do të prezantojnë punimet e tyre me titull: "L-citrulline protects against hyperoxia-induced increase in airway contractile responses" me 11 Prill, 2011 dhe "The effect of ethanol on tracheal smooth muscle during maturation" me 13 Prill 2011.