Raportet e komisioneve për provimin pranues në vitin akademik 2015/16

Raporti-i-komisionit-per-pranim.pdf

Raporti-i-komisionit-per-ankesa-.pdf