Infektologji 

Infermieri

Mami

O R L

Pedodonci


Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët nuk janë propozuar për angazhim se, mund të parashtrojnë
ankes kunder recenzioneve për angazhim, prej datës: 07/10/2015 deri me 13/10/2015.