Komisioni i shqyrtimit të ankesave i emëruar nga Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë me vendimi nr. 4659 të datës 11.07.2014, shqyrtoi të gjitha ankesat e kandidatëve që iu nënshtruan provimit pranues në Fakultetin e Mjekësisë. Komisioni për ankesa paraprakisht konsultoi Komisionin për pranim të studentëve në lidhje me saktësinë e testeve dhe ecurinë e vlerësimit të testeve.
Për të shkarkuar Raportin klikoni këtu.