Rezultatet e provimit pranues 2015/16

Njoftimi për ankesa

1. Mjekesi e përgjithëshme:
1.1 Kosovë
1.2 Shqiperi
1.3 Preshevë
1.4 Bujanoc
1.5 Mali i zi 
1.6 Boshnjak
1.7 Turk
1.8 Egjiptian
1.9 Rom

2. Stomatologji
2.1 Kosovë
2.2 Preshevë
2.3 Bujanoc
2.4 Mali i Zi
2.5 Boshnjak
2.6 Turk
2.7 Rom
2.8 Ashkali

3. Farmaci
3.1 Kosovë
3.2 Preshevë
3.3 Bujanoc
3.4 Mali i Zi
3.5 Turk
3.6 Boshnjak

4. Fizioterapi
4.1 Kosovë
4.2 Turk

5. Infermieri
5.1 Kosovë
5.2 Preshevë
5.3 Bujanoc
5.4 Boshnak
5.5 Ashkali
5.6 Turk

6. Mami
6.1 Kosovë
6.2 Preshevë
6.3 Bujanoc
6.4 Boshnjak
6.5 Ahkali
6.6 Egjiptian