Thirrje për bursa shkëmbimi në kuadër të programit Eraweb, Erasmus Mundus, që i dedikohet vetëm studentëve dhe stafit të Fakultetit të Mjekësisë.

Për më shumë informata, klikoni këtu: http://www.uni-pr.edu/Lajmet/ERAWEB-ofron-bursa-shkembimi-per-studentet-dhe-sta.aspx