Të nderuar Profesorë dhe Asistentë, Universiteti i Prishtinës hap thirrjen për aplikim për edicionin e XVI-të të Universitetit Veror Ndërkombëtar dhe afati për aplikim zgjat deri më 25 dhjetor. Ju njoftojmë se të gjitha kurset organizohen në gjuhën angleze dhe për secilin kurs do të ligjerojë një professor ndërkombëtar dhe një profesor nga UP. Për më shumë informacione shihni njoftimin në gjuhën anleze si dhe aplikacionin.

UVP-2016-thirrja.docx

UPISU-Application_Form-for-academics-2016.docx