Të nderuar studentë, ftoheni  me datë  25 Maj 2016, me fillim në ora 14:00h  në  viziten studimore në  American Hospital Kosova .

*     *     *

E organizuar nga: Qendra për Zhvillim të Karrierës – QZhK – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “ dhe American Hospital Kosova.

 

Gjatë vizites studimore studentët dhe të diplomuarit nga Fakulteti i Mjekësisë do të njoftohen me punën në departamentet: Alergologji;  Anesteziologji; Check Up; Emergjenë 24 orë; Endokrinologji; Gastrohepatologji; Gjinekologji Obstetrikë; Hematologji; Kardiokirurgji; Kardiologji; Kirurgji e Përgjithshme; Kirurgji Plastike; Laboratori; Mjekësia Familjare; Neonatologji; Neurologji; Onkologji; ORL; Ortopedi; Pediatri; Pulmologji; Radiologji dhe Imazheri të Avancuar; Reanimacion dhe Kujdesi Intenziv; Reumatologji; Urologji.

 

 

 

Prezantues nga American Hospital Kosova:

Z. Redian Mjeshtri - Marketing & PR Director - American Hospital Kosovo sh.p.k

 

Përfitues: Studentët dhe të diplomuarit nga Fakulteti i Mjekësisë - Universitetit të Prishtinës “ Hasan Prishtina “.

 

Ky aktivitet organizohet me 25 Maj 2016. Vizita fillon nga ora 14:00h.

( Ju mirëpresim nga ora 13:40h  ).

 

 

Studentët pjesëmarrës, do të përfitojnë nga mundësia në zhvillimin e aftësive profesionale.

 

 

Eja, zhvillo shkathtësitë dhe njohuritë tuaja për rëndësinë, kushtet dhe kriteret që duhet plotësuar studentët për të qenë pjesë e American Hospital Kosova.

 

Studentët e interesuar mund t'a konfirmojnë pjesëmarrjen në:  [email protected] , me

Subject: Konfirmim/ 25 Maj 2016,  ( Konfirimet pranohen deri me datë  24 Maj 2016 ).

 

 

Aktiviteti është i hapur për tëgjithë studentët dhe të diplomuarit nga Fakulteti i Mjekësisë - Universitetit të Prishtinës “ Hasan Prishtina “.  ( prej ores 13:40h , regjistrimi i pjesëmarrësve ).


Për më shumë klikoni këtu