Njoftohen studentët e Fakultetit te Mjekësisë që kane statusin e Absolventit që mund te paraqesin edhe nje provim ne Afatin e Prillit per Absolvent

Afati per paraqitje te provimeve vlene deri me daten 13.04.2018 ora 15:00