Afati i paraqitjes së provimeve për Studime Master

Njoftohen studentet e studimeve Master se afati eshte i hapur nga dita e sotme 15.01.2017 deri me daten 19.01.2017