Për të pare me shum lidhur me aktivitetet e Deges së Mjekesisë së Përgjithshme për pandeminë COVID 19 klikoni këtu