Për të parë me shumë lidhur me masat e ndermarra ne QKSUK me rastin e pandemisë Covid 19 klikoni këtu