Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë parashtruar ankesë lidhur me konkursin e studimeve të Doktoratës se konsulltimet me komisionin për ankesa mbahen me date 09/11/2018 nga ora 09:00 deri në orën 11:00 ne Dekanat