Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në programet e doktoratës së Fakultetit të Mjekësisë, se konform njoftimit të Senatit të UP-së nr. 2/639, datë 19.11.2020, intervistimi i kandidatëve do të mbahet më 30.11.2020 dhe 01.12.2020, duke filluar nga ora 10:00. Për orarin dhe detaje shtesë ju lutem referojuni dokumentit të bashkangjitur këtu