Njoftohet personeli akademik dhe administrativ, se me datë 01.07.2020 ditën e votimit të gjithë duhet të jenë të pajisur me maska mbrojtëse, sipas rekomandimeve të IKSHP, si dhe duhet të ruhet distanca sociale.
•    Vota duhet të jetë fizike (nuk lejohet votim elektronik apo me postë).
•    Votuesi duhet të ketë me vete stilolaps, dhe dokument identifikimi.
•    Votimi për anëtar të Këshillit dhe për Senator nga personeli: Akademik dhe jo Akademik fillon në ora 8:00 me datë 01.07.2020 deri në ora 16: 00.


NJoftimin e plote munde ta gjeni këtu