Njoftohën studentët e Fakultetit të Mjekësisë të studimeve Master se afati per paraqitje të edhe një provimi eshte i hapur nga data 26.04.2018 deri me datë 30.04.2018 ora 15:00