Njoftojmë të interesuarit se Dr.Zana vela-Gaxha me datën 10.10.2019 në ora 11.30 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull: ” Hulumtimi i rolit ndërlidhës të hipoksisë, angiogjenezës dhe estrogjenit në progredimin e kancerit të tiroidesë ˝.

Para komisionit:

1.Prof.Dr.Ragip Shabani - kryetar,
2.Prof.Dr.Ruke shala - anëtar,
3. Prof.Ass.Dr.Siniša Stojanoski - anëtar ( Universiteti I Shkupit )

Mentori - Prof.Dr.Suzana Manxhuka-Kërliu