Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Ariana Kameri-Murseli me datën 26.06.2020 në ora 11.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull: ” Vlerësimi i efektit antimikrobial i ekstrakteve bimore si alternativë në terapinë endodontike ˝.
Para komisionit:
1.Prof.Dr.Blerim Kamberi - kryetar,
2.Prof.Ass.Dr.Violeta Ukmata-Vula - anëtar,
3. Prof.Asoc.Dr.Dorjan Hysi - anëtar ( Universiteti i Tiranës )
Mentori - Prof.Asoc.Dr.Ferit Koçani

NGA SHËRBIMI I ST. MASTER DHE DOKTORATË