Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Jehona Ahmedi me datën 08.06.2017 në ora 13.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull: ˝ Krahasimi i ozonit gazor dhe klorheksidinës në parandalimin e alveolitit ˝.


Para komisionit:
 
1.Prof.Ass.Dr.Resmije Ademi – Abdyli - kryetar,
2.Prof.Asoc.Dr.Metush Disha –  anëtar,
3.Prof.Dr.Ramazan Isufi - anëtar