Njoftojmë të interesuarit se Dr.Lulëjeta Ferizi-Shabani me datën 22.03.2019 në ora 12.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit,

me titull: ˝Identifikimi i bakterieve kariogjene në pështymë te fëmijët me Diabet Mellitus Tip 1 në relacion me kontrollin metabolik të nivelit të hemoglobinës së glukozuar˝. Para komisionit:
 
1.Prof.Asoc.Dr.Lidvana Spahiu – kryetar,
2.Prof.Dr.Agim Begzati – anëtar,
3.Prof.Dr.Rozarka Budina - anëtar