Njoftojmë të interesuarit se Dr.Sinan Rusinovci mr.sci me datën 24.07.2019 në ora 9.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull: ” Parandalimi i infeksioneve me antibiotikë në rajonin maksilofacial ˝.