Njoftojmë të interesuarit se Bsc.Drilona Morina dhe Miranda Alaj me 20.01.2020 në ora 12.00 në dekanat, e mbrojnë punimin e masterit Edukim në Kujdesin shëndetësor me titull: “ Kënaqshmeria e pacientëve lidhur me shërbimet shëndetsore në një Institucion Spitalor/Klinikë - Rast studimi Klinika e Kardiokirurgjisë me Kardiologji invazive“.
 
Para komisionit:

1. Prof.Asoc.Dr Zylfije Hundozi – kryetar
2. Prof.Asoc.Dr.Naim Jerliu - mentor
3. Prof.Asoc.Dr.Ibrahim Rudhani -  anëtar