Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Fehim Haliti me datën 23.03.2018 në ora 9.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull: ˝ Hulumtimi i lidhshmërisë së traumave dentale me anksiozitet dhe agresivitet te fëmijët me dhëmbë të përhershëm “.