Njoftojmë të interesuarit se Ass.Dr.Artan Ahmeti me datën 28.05.2018 në ora 11.00 në dekanat, e mbron punimin e disertacionit, me titull:”Parashikuesit e kualitetit të jetës në të sëmurët me pamjaftueshmëri te zemrës ˝.