Orarin për  Journal Club PhD per gjeneraten 2017/18 & 2018/19 dhe 2019/2020 mund ta gjeni ne vegzat e meposhtme :

Orari i studenteve PhD Journal Club Semestri i II

Orari i studenteve PhD Journal Club Semestri i III