Orari i ligjeratave në programin Master : Edukimi ne kujdesin shendetesor, viti i pare , semestri i II.

Orarin mund ta gjeni këtu